Investeringsstödet har positiva och långsiktiga effekter

Det kan dock dröja innan effekten märks. De första åren efter investering påverkas till och med produktivitet och omsättning negativt. I utvärderingen Förväntade effekter av investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet analyseras stödets påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft under en 10-årsperiod.

I utvärderingen används fem mått för att mäta effekten på jordbruksföretagens konkurrenskraft: sysselsättning, omsättning, marknadsandel, arbetskraftsproduktivitet och total faktorproduktivitet. Utvärderarna analyserar främst investeringsstödet i förra landsbygdsprogrammet.

Efter en omställningsperiod är effekten genomgående positiv. För produktivitet, omsättning och marknadsandel syns ingen avmattning av effekten mot slutet av tioårsperioden.

Effekten på sysselsättning är svagare. Utvärderarna pekar på att positiva effekter på produktiviteten kan påverka sysselsättningen. Produktiviteten kan öka genom att minska antalet anställda utan att minska produktionen i samma utsträckning. Detta verkar vara fallet i flera av landets län, med undantag av norra Sverige.

Det går emellertid inte att generalisera effekterna av investeringsstöd som gavs under förra programmet till dagens investeringsstöd. Bland annat kan vara skillnad i vilka företag som får stöd nu och då. Både utvärderarna och granskare av rapporten noterar också att det finns ett stort bortfall i utvärderingen, eftersom alla företag inte återfinns i registerstatistiken.

Läs rapporten Förväntade effekter av investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.