Så kan besöksnäringen stärkas av en app

Sverige behöver växande och välmående företag. Samtidigt behöver vi en hållbar tillväxt för att det ska fungera i längden. I Gävleborg, Dalarna och Värmlands län är besöksnäring och turism en viktig bransch och där använder sig företag av appen Ways2Go för att jobba hållbart och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Appen Ways2Go kan hjälpa företag med hållbarhetsarbetet.

Appen Ways2Go kan hjälpa företag med hållbarhetsarbetet.

För att bidra till utvecklingen av turismen och besöksnäringen i regionen har EU och regionala aktörer investerat mer än 300 miljoner kronor sedan 2014. Pengarna går till många olika typer av insatser och just nu pågår en mängd satsningar inom området.

Man forskar på branschen samtidigt som en målmedvetet arbete pågår för att stödja företagen, bland annat i deras hållbarhets och digitaliseringsarbete.