Ett projekt finansierat av Svenska institutet om matproduktion och landsbygdsturism öppnade dörren till EU-finansiering i Interreg Östersjöprogrammet

Pandemin, kriget i Ukraina, inflationen och energikrisen har haft en negativ effekt på jordbruket runt Östersjön. Nu vill projektet BASCIL hjälpa jordbrukare och matproducenter runt Östersjön att maximera nyttan från livsmedelsproduktion genom att utveckla sin verksamhet och också bli kulinariska resmål.

- Syftet med projektet BASCIL är att hjälpa lokala matproducenter att bredda sin produktion och sitt utbud och bli kulinariska resmål. Tanken är att de ska nå konsumenter direkt och korta värdekedjan. För ändamålet behövs regionala marknadsföringsåtgärder då det är lättare att med effektiv marknadsföring och att nå fler genom att gå samman i regionala nätverk. Det kan handla om att skapa kulinariska rutter, regionala restaurangpaket, avsmakningsevents, pop-up caféer med mera.

Projektet BASCIL finansieras av Interreg Östersjöprogrammet och är ett samarbete mellan 15 partners från 8 länder runt Östersjön. BASCIL - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu) Länk till annan webbplats.

Innan partnerskapet ansökte om projektet BASCIL hade de finansiering från Svenska institutet (SI) för projektet BERT (Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork).

Projektet BERT syftade till att förbereda en ansökan om EU-finansiering och att hitta partners som kunde ingå i ett större projekt om landsbygdsturism för att skapa en hållbar situation för livsmedelsproducerande bönder runt Östersjön.

- Finansieringen från SI betydde väldigt mycket. Det var enkla medel att söka och pengarna gjorde att vi kunde genomföra möten och nå en bredare grupp av projektpartners till projektet BASCIL. Vi hade exempelvis ett stort möte i Gdansk och kunde samla deltagare från många länder. Det var genom workshoppen på det mötet som idéerna till BASCIL-projektet dök upp och samtidig knöts kontakt med nya partners, berättar iniativtagare till BERT projektet.

Läs hela artikeln på Svenska institutets hemsida: SI-projekt om matproduktion och landsbygdsturism öppnade dörren till EU-finansiering - Svenska institutet Länk till annan webbplats.

Projektet BERT finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Den stödformen har ersatts av SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Länk till annan webbplats..

Nästa ansökningsomgång inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme genomförs mellan juni och september 2023.