Transnationellt Östersjösamarbete visualiseras

Utforska den nya kartfunktionen inom Östersjöprogrammet och se var och vilka som samarbetat med varandra.

Project Map | Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu) Länk till annan webbplats.

Interreg Östersjöprogrammet har tagit fram en kartfunktion som visualiserar deras finansierade projekt över programområdet. Här kan du filtrer och hitta projekt från perioden 2014 - 2020 och några av det hittillis beviljade projekt i perioden 2021 - 2027.