Upptäck Interreg programmet Norra Periferin och Arktis och dess berättelser om samarbete

Om du har funderat på varför och hur länder som ligger långt ifrån varandra kan samarbeta och för att skapa förändring i deras region. Då kan programmets nya visuella resultatkarta hjälpa dig att utveckla och inspirera din projektidé.

Till en början kanske det inte verkar självklart att människor från Sverige, Irland eller Grönland har något gemensamt. Men vid en närmare titt står de inför liknande utmaningar och av denna anledning är det nyttigt för dom att gå samman för att hitta lösningar som fungerar för dem.

Människor i dessa regioner lever i små samhällen på långa avstånd från varandra, de möter kalla klimatförhållanden och känner av klimatförändringarnas extrema effekter. De har en åldrande befolkning och unga människor som väljer att flytta till stadskärnor, medan familjer är villiga att flytta tillbaka till lugnare och rikare naturmiljöer. Interreg Norra Periferin och Arktis programmet skapar förutsättningar för samhällen och organisationer i dessa regioner att arbeta tillsammans för att hitta lösningar som passar deras behov och plats. I den nya resultatkartan får du höra direkt från dem som har arbetat med Norra Periferin och Arktis projekt och som har använt de lösningar som deras projekten utvecklat.

För varje region i Norra Periferin och Arktis programmet visar resultatkartan berättelser och personliga erfarenheter från människor som deltagit i projekt och hur de beskriver de positiva effekterna det skapat för deras samhällen, företag eller deras dagliga liv. Till exempel har Västernorrlands kommunförbund tagit i bruk ny teknik för att förbättra äldreomsorgen och arbetsvillkoren för personalen inom hemtjänsten. Genom att dela olika metoder mellan projektpartners från Irland, Sverige, Finland, Island och Norge kunde organisationen använda nya lösningar mycket snabbare, baserat på de erfarenheter som redan använts i andra regioner.

Hur hittar man i berättelserna?

Bläddra i programmet resultatkartan för att upptäcka projektens berättelser om samarbete.

Map of results (interreg-npa.eu) Länk till annan webbplats.

Välj en region på kartan bland de nio partnerregionerna i programmet 2014–2020 så kommer alla berättelser från den regionen att visas. Du kan också välja att välja ett tema från rullgardinsmenyn för att se vilka berättelser det finns om det ämnet.