Utveckla din region med Interreg Europe

Interreg Europe är ett EU-program som möjliggör samarbete mellan organisationer inom hela EU samt Norge och Schweiz. Målet är att aktivt lära sig av erfarenheter från andra för att förbättra policys inom regional utveckling. Snart öppnar en ny utlysning för projektansökningar.

Svenskt deltagande i Interreg Europe

Även om Sverige är ett relativt litet land så har vi ett ganska högt deltagande i Interreg Europe:

  • 56 av 258 som godkändes under programperioden 2014 – 2020 hade svenskt deltagande. Totalt var 63 svenska organisationer involverade i projekten.
  • 16 av de 72 projekt som hittills godkänts i programperioden 2021 – 2027 har svenskt deltagande, totalt 20 svenska organisationer.

Tack vare interregionalt samarbete och erfarenhetsutbyte har 27 policyförändringar och förbättringar redan skett i Sverige. De svenska projektpartnerna mobiliserade närmare 6,2 miljoner euro i finansiering för genomförandet av förändringarna, varav 3,7 miljoner euro från EU:s strukturfonder. Du kan läsa om alla projektresultat från Interreg Europe här: Project results | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.

Goda exempel från Sverige

Det finns 81 goda exempel från Sverige samlade i Interreg Europes databas Länk till annan webbplats.. Några exempel är:

Intresserad av att delta i ett Interreg Europe projekt?

Den 15 mars öppnar programmet en ny utlysning där du har möjlighet att skicka in din projektansökan. Utlysningen stänger 9 juni.

Samma dag, den 15 mars, anordnas ett event i Stockholm där du har möjlighet att få information om utlysningen, få inspiration och idéer till nya projekt och nätverka. Det kommer även finnas möjlighet att boka in ett möte med programmets sekretariat för att diskutera er projektidé och möjligheter att söka stöd.

Information om eventet och hur du anmäler dig finns här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Interreg Europe, vad du kan söka projektfinansiering för och hur en ansökan går till, på programmets webbplats. Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.

Det svenska ordförandeskapet

Den 1 januari 2023 tog Sverige över EU-ordförandeskapet för de kommande sex månaderna. Detta innebär att Sverige även är ordförande i övervakningskommittén för Interreg Europe.

På Interreg Europes webbplats kan du läsa en längre artikel om det svenska ordförandeskapet och interregionalt samarbete. Länk till annan webbplats.