Projektkonsultationer inom Interreg South Baltic

Inför programmets nästa utlysning som öppnar 1 oktober anordnas individuella projektkonsultationer i Malmö.

Det är en möjlighet för din som svensk projektaktö att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring din projektidé inför call 6 som öppnar den 1 oktober och stänger den 18 december 2018.

Plats: Region Skånes lokaler på Dockplatsen 26 i Malmö.

När: 27 september 2018

Mer information om dagen och hur man anmäler sig hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

interreg south baltic

Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjö-området genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.