Skrivarstuga projektansökningar Interreg Central Baltic

I samband med programmets sista utlysning så anordnar de svenska kontaktpunkterna en skrivarstuga för dig som planerar att söka projektmedel och vill ha stöd i skrivandet av ansökan.

När: 3 oktober 2018

Tid: 10.00 - 15.00

Var: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Draken

Anmälan sker senast den 21 september till christina.rehnberg@lansstyrelsen.se

Vad är Interreg Central Baltic?

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Läs mer om Interreg Central Baltic.

intererg central baltic