Ekonomisk utveckling i landsbygdsområden - nytt tänkande och policies för att finna och utnyttja endogen kapacitet

Espon anordnar ett seminarium om hur man stödjer och uppmuntrar företag att utnyttja resurser som förnybar energi, bioekonomi och turism på landsbygden.

Var: Teleborgs Slott, Växjö

När: 2 oktober 2018,

Tid: 9.30 - 16.30

Detta seminarium kommer att undersöka hur man stöder och uppmuntrar små och medelstora företag (small and medium enterprises - SME) och utnyttjar endogena resurser som naturkapital, arv, förnybar energi, bioekonomi och turism i landsbygdsområden.

Framgångsrikt utnyttjande kan behöva nya modeller för styrning, social innovation, IKT-system på hög nivå och stöd från den offentliga sektorn. Den senaste översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) pekar på en förstärkning av kunskapsströmmar, mer forskning och innovation i landsbygdsområden (t.ex. digitalt jordbruk) och förstärkning av lantlig socioekonomiskt uppbyggnad genom starkare värdekedjor inom landsbygdsområden och ökad uppmärksamhet på bio- och cirkelekonomin, ekoturism, förnybar energi liksom förbättrad resilience i jordbrukssektorn.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler diglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.