Webbinarium: Landsbygden kopplar upp sig - var hamnar bredbandspengarna?

Ett snabbt bredband är en förutsättning för att vara delaktig i det digitala samhället. Regeringen har satsat totalt 4,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Men hur har pengarna egentligen använts hittills? Och finns det en risk att inte alla pengar används?

I ett webbinarie, den 19 mars kl 12-12.45, presenterar Håkan Hylén, landsbygdsutvecklare med ansvar för bredbandsfrågor vid Jordbruksverket, läget i bredbandsstödet och hur pengarna har använts.

- Snabbt bredband är en nyckelfaktor för att förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet bidrar till att landsbygden ska nå de uppsatta nationella bredbandsmålen. Det innebär att den digitala klyftan mellan landsbygd och tätort kan minskas, säger Håkan Hylén

Om föreläsaren

Håkan Hylén är landsbygdsutvecklare med ansvar för bredbandsfrågor vid Jordbruksverket. Han har en bakgrund som arkeolog och har tidigare jobbat med olika frågor kring fornlämningsmiljöer och landskapets kulturvärden på bland annat Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt olika länsmuseer runt om i landet.

Tisdag 19 mars klockan 12.00-12.45

Här kan du anmäla dig till webbinariet!länk till annan webbplats

Du får en länk till webbinariet till din e-postadress efter att du har anmält dig.