Ansökningsseminarium ÖKS - Göteborg

Ta chansen att få vägledning och information om att söka stöd och driva Interreg-projekt. Inför 2019 års andra ansökningsrunda ordnar Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak informationsseminarier.

Interreg ÖKS

Mellan den 9 augusti och 13 september 2019 håller vi ansökningsomgång 2019:2 öppen. Inför detta anordnar programmet två seminarier för dig som planerar att söka medel via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Planerar ni att skicka in en ansökan (även förprojekt) är det en bra idé att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till projekt som vill ansöka. Erfarenheten visar också att sannolikheten att ett projekt ges bifall ökar när projektpartner har deltagit vid såväl ansökningsseminarium som möte. 

Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt.

Mer information om seminariet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

interreg öks