Innovationsseminarium på Ultuna

Fortfarande finns chansen att utveckla en lösning på ett problem med full finansiering för alla kostnader. Det finns mer än 150 miljoner till nya projekt och de kan pågå till och med 2022.

I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom EU-satsningen, EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar
produktion. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det knappt 60 projekt som pågår eller har avslutas. Det här seminariet ger värdefull information om vilka typer av projekt som kan få innovationsstöd, fördelarna med detta innovationsstöd och om hur man söker.

Läs hela inbjudan här.länk till annan webbplats