Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen. (Hässleholm) 

Vi ser i dag fler och fler samhällsutmaningar där samarbete med andra länder är - om inte nödvändigt - så mer effektivt. I vissa fall är det helt uppenbart, som exempelvis inom klimat, energiförsörjning och migration. Välkommen till en workshop om hur du lyckas med samarbete i Östersjöregionen.

Dag: 4 november, 2019

Tid: 9.00 - 16.00

Plats: Norra station, Norra stationsgatan 6A, Hässleholm

Workshoppens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

Program

09.00 Registrering och välkomstfika

09.30 Introduktion / check in

Deltagarna presenterar sig och sina erfarenheter (intressen, behov eller uppdrag) knutna till internationellt samarbete – samtal i mindre grupper.

10.30 EUs strategi för Östersjöregionen – varför, vad arbetar vi med och hur?

Introduktion till strategin. Varför makroregionala strategier? Vilka policyområden ingår? Hur fungerar de i praktiken och på vilket sätt kan regionala och lokala aktörer bli delaktiga? Några praktiska exempel presenteras.

12.00 Euroregion Baltic och UMBRELLA – en Östersjöregion och dess möjligheter

Introduktion av Euroregion Baltic och det stöd som UMBRELLA-projektet erbjuder lokala aktörer som vill samarbeta inom regionen.

12.30 Lunch

13.30 Grupparbete: Testa på att arbeta makroregionalt

Arbete i mindre grupper med gemensamma teman. Deltagarna tar med sig utmaningar/samarbetsidéer som vi arbetar med, tvärsektoriellt och internationellt. Eftermiddagsfika serveras under tiden.

15.00 Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete?

Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya sätt? Information om ERUF, ESF, Interreg, Erasmus+ och Svenska Institutets medel för projektinitiering.

16.00 Avslutning

Två dagar för europeiskt samarbete

Få av dagens samhällsutmaningar är unika för Sverige. Aktörer över hela Europa ställer likartade frågor och formulerar svar som påminner om varandra. Det finns all anledning att söka mer samarbete, att lära sig av varandras misslyckanden och framgångar, att tillsammans arbeta fram lösningar, tänka ut förslag på förbättringar och stärka förmågan att sprida resultatet av sitt arbete.

”Två dagar för europeiskt samarbete” ska visa några möjligheter som öppnar sig med samarbete på europeisk nivå. Arrangemanget pågår i två dagar och består av tre fristående evenemang.

Datum och tid: Måndag 4 november kl 9.00–17.45 samt tisdag 5 november kl 9.30–15.00

Plats: Norra Station, Norra stationsgatan 6A, Hässleholm

Anmälan: KLICKA HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att anmäla dig. Du anmäler dig separat till vart och ett av de tre arrangemangen.