Webbinarie: Vilka är framgångsfaktorerna bakom lyckade företag i landsbygder?

Finns det ett framgångsrecept för företag i landsbygder? Vilka är i så fall ingredienserna bakom en lyckad affärsmodell? I det här webbinariet föreläser Annette Granéli, RISE, och Amanda Andersson, SLU, om Rubizmo-projeket.

Den 12 maj kan du ta del av det webbsända seminariet "Vilka är framgångsfaktorerna bakom lyckade företag i landsbygder?".

Inom Rubizmo-projektet har experter från 11 länder och 16 organisationer i Europa analyserat innovativa affärsmodeller hos företag i landsbygder. De svenska parterna i projektet är RISE och SLU. Företagen i studien har valts ut utifrån att de har gjort social, ekonomisk och miljömässig skillnad inom sektorerna livsmedel, biobaserade värdekedjor och naturturism. Genom att undersöka företagen har projektet identifierat ett antal framgångsfaktorer som man nu är redo att presentera.

Läs mer och anmäl dig här. Länk till annan webbplats.