Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling- digital workshop

Dags för en ny regional träff om internationell samverkan med fokus på Östersjöregionen. Denna gång skulle workshopen varit i Luleå och kommer genomföras digitalt.

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt Föreningen Norden har utvecklat regionala workshops för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Just denna workshoparrangeras i samarbete med Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Workshopens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi för Östersjöregionen konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

Program internationell samverkan Norrbotten 9 juni.PDF

Datum: Tisdag 9 juni 2020

Tid: Tre separata moduler mellan kl 10 och 16.30
(pauser är inlagda mellan modulerna)

Plats: Onlinemöte via Zoom

Anmälan görs genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Registrera dig senast den 26 maj.