EU:s gröna vecka 3 maj - 13 juni

Temat för i år är den nya handlingsplanen för nollföroreningar i luft, land och vatten som EU-kommissionen kommer presentera under våren.

Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) under maj/juni som syftar till dialog med samtliga berörda parter och intresserade medborgare om hur de tillsammans med EU kan arbeta för att förverkliga ambitionen med nollförorening och en giftfri miljö. I vanliga fall anordnas seminarier i Bryssel och partnerevents i medlemsstaterna. I år kommer alla eventen vara virtuella och anordnas under 3 maj – 13 juni.

Föroreningar kan förhindras. EU:s handlingsplan för en nollföroreningsambitionlänk till annan webbplats är en central åtgärd från Europeiska gröna givenlänk till annan webbplats som kommer presenteras under våren 2021. Den kommer att bidra till att skapa en giftfri miljö inom EU genom bättre övervakning, rapportering, och genom att förhindra och åtgärda förorening från luft, vatten, mark och konsumentprodukter. Den kommer även att hjälpa till med återhämtningen efter Covid-19 genom att bidra till återuppbyggnaden av en hållbar EU-ekonomi, samt skapa arbetstillfällen och minska social ojämlikhet.

Europeiska gröna veckan 2021 kommer att dedikeras till ”nollföroreningsambitionen”. Den kommer även att granska andra relevanta initiativ från Europeiska gröna given, som t.ex. klimatinitiativen, den kommande kemikaliestrategin, såväl som initiativ inom energi, industri, rörlighet, jordbruk, fiske, hälsa och biologisk mångfald.

Läs mer om EU Green week 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster