Konsultationsträff om nya South Baltic programmet

Välkommen till en träff där förslaget till nya South Baltic för 2021- 2027 presenteras och där du har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Mötet arrangeras av den förvaltande myndigheten för programmet. Representater från EU-kommissionen och de nationella kontaktpunkterna deltar också. Det nya programförslaget och rapporten om strategisk miljöbedömning kommer att presenteras. Ni ges möjlighet att ställa frågor direkt till programmet, EU-kommissionen och lyssna till andras funderingar kring det nya programförslaget för perioden 2021-2027.

Mötet är en del av den offentliga konsultation (EU:s motsvarighet till remissrunda) som just nu pågår gällande programförslaget där offentliga och privata aktörer får säga sitt om prioriteringarna innan de fem berörda medlemsländerna och EU-kommissionen tar beslut om programmet i slutet av detta/början av nästa år.

Detta är ett gemensamt möte där intressenter från alla fem länder som deltar i programmet är välkoma att delta. Mötet hålls på engelska.

Datum: 5 oktober kl. 13.00 - 16.00

Plats: Digitalt via zoom

Agenda och anmälan

Mer information om mötet och hur du anmäler dig finns på Interreg South Baltic programmets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du några frågor får du gärna kontakta någon av de svenska kontaktpunkterna. Kontaktuppgifter finns här.

Offentlig konsultation

Du kan läsa mer om det nya programmet och den pågående offentliga konsultationen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Interreg South Baltic