Workshop för sökande av projektinitiering i Östersjöregionen

Välkommen på en digital workshop för dig som funderar på att söka medel i Svenska Institutets utlysning om projektfinansiering för "Projektinitiering i Östersjöregionen".

Om workshoppen
Den digitala workshoppen syftar till att ge stöd i projektutvecklingsprocessen. Workshoppen fokuserar på hur ni kan utveckla och beskriva en projektlogik utifrån Svenska institutets ansökningshandlingar. Upplägget bygger på föreläsningar och kortare interaktiva moment. Under workshoppen kommer ni även att ges tillfälle att lyfta de utmaningar som ni har stött på i er projektutveckling.

Datum: 26 januari 2022
Plats: Online på Zoom. Länk skickas med bekräftad anmälan.
Tid: 09.00-11.30
Anmälan: Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Workshoppen hålls på svenska och är avsedd för svensk huvudsökande.