Informationsmöte Interreg Europe 2021 – 2027

Få information om det nya programmet och vilka möjligheter som finns för att söka projektmedel. Interreg Europe planerar att öppna sin första utlysning i april.

Datum: 29 mars 2022
Tid: 13.00 - 15.30
Plats: Digitalt via Teams

Välkomna på ett första informationsmöte om det nya Interreg Europe programmet för 2021 – 2027.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Tillväxtverket i samverkan med Näringsdepartementet bjuder in svenska aktörer som är intresserade av att lära sig mer om det nya programmet och vilka möjligheter som finns för att söka projektmedel. Programmet planerar att öppna sin första utlysning i april.

Du kommer att få en presentation av programmet och kommande utlysningar för projektmedel samt inspiration och tips inför ansökan.

Mötet hålls både på svenska och på engelska.

Anmälan och agenda

Anmäl dig här till Informationsmöte Interreg Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar även fullständig agenda för mötet genom att klicka på länken.

Sista anmälningsdag: 22 mars 2022

Interreg Europe

Om Interreg Europe

Interreg Europa är ett interregionalt samarbetsprogram inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Programmet stödjer utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad inom ramen för sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Förutom finansiering av interregionala projekt har programmet en så kallad lärandeplattform med en rad aktiviteter och tjänster.

Aktiviteterna syfta till att göra programmets resultat tillgängliga för en bredd av aktörer. Vidare erbjuder plattformen tjänster som exempelvis expertstöd och nätverksmöjligheter mellan regionala utvecklingsaktörer.

Målgruppen för programmet är regionala utvecklingsaktörer med policyansvar.

Programmet omfattar hela EU samt Norge och Schweiz och det finns därmed möjlighet att samarbeta med aktörer från hela Europa.

Mer information om programmet hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.