EU:s strategi för Östersjöregionen

Välkommen till möte med Östersjönätverket med fokus på det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen, introduktion av tre policyområden samt information om möjligheter till stöd för transnationellt samarbete inom de nya strukturfondsprogrammen

Tid: 7 april kl 13-16

Plats: Digital

Målgruppen för nätverksmötet är myndigheter med Regeringsuppdrag att stödja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen men även andra myndigheter och organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen.

Programmet består bland annat av:

  • EU:s strategi för Östersjöregionen: varför, vad arbetar vi med och hur? Varför makroregionala strategier? Hur fungerar de? Hur blir man delaktig
  • Det svenska ordförandeskapet: prioriteringar och några viktiga arrangemang
  • 3 policyområden introduceras
    PA Bioeconomy, PA Health, PA Safe
  • Möjligheter till transnationellt samarbete inom Regional- och Socialfonderna
    De nya programmen stödjer transnationellt samarbete och möjliggör medverkan i EU:s strategi för Östersjöregionen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Anders Bergström, Föreningen Norden

e-post: fornamn.efternamn@norden.se.

Struktur för samarbete över nationsgränser

Många av dagens samhällsutmaningar är komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder ett samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

Under nätverksmötet introducerar vi EU:s strategi för Östersjöregionen med dess möjligheter att stödja myndigheter och organisationer i deras strategiska utvecklingsarbete. Sverige är ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen under ett år med start 1 juli 2022.

Nätverksmötet arrangeras av Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet, Svenska institutet, Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Föreningen Norden

Mer om EU:s strategi för Östersjöregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.