Interreg Europe - information om första utlysningen

Interreg Europe 2021- 2027 öppnar sin första utlysning för projekt 5 april. Inför detta arrangerar programmet ett informationsmöte.

Datum: 5 april
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: digitalt

Det är dags att lansera den första utlysningen för projekt inom Interreg Europe-programmet under perioden 2021-2027. Inför detta anordnas ett informationsmöte som hjälper dig att bli redo för att ansöka. Du kommer bland annat att få ta del av:

  • Insikter och information om utlysningen och det nya programmet
  • Nätverksmöjligheter för att skapa nya kontakter och eventuella projektpartners
  • Tips och inspiration för att bygga ett lyckat projektförslag

Anmälan

Information om mötet och hur du anmäler dig finns på Interreg Europes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

interreg europe

Om Interreg Europe

Interreg Europa är ett interregionalt samarbetsprogram inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Programmet stödjer utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad inom ramen för sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Förutom finansiering av interregionala projekt har programmet en så kallad lärandeplattform med en rad aktiviteter och tjänster.

Aktiviteterna syfta till att göra programmets resultat tillgängliga för en bredd av aktörer. Vidare erbjuder plattformen tjänster som exempelvis expertstöd och nätverksmöjligheter mellan regionala utvecklingsaktörer.

Målgruppen för programmet är regionala utvecklingsaktörer med policyansvar.

Programmet omfattar hela EU samt Norge och Schweiz och det finns därmed möjlighet att samarbeta med aktörer från hela Europa.

Mer information om programmet hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.