SI Baltic Sea Sessions – Energy Efficiency

Välkommen att delta på Baltic Sea Sessions med fokus på energieffektivisering som anordnas av Svenska Institutet.

Datum: 17 mars
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: digitalt via Zoom

SI Baltic Sea Sessions är ett digitalt initiativ där vi utforskar resultat och lärdomar genom projekt som Svenska institutet finansierar i Östersjöregionen. Svenska institutet planerar att arrangera fyra sessioner årligen på olika teman kopplade till Östersjöregionens utveckling. Varje session behandlar ett specifikt tema och visar upp projekt och initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i regionen.

Denna tematiska session i SI Baltic Sea Sessions samlar aktörer som är intresserade av energieffektivitet.

  • Vi börjar med en översikt över den energiomställning som behövs för att nå klimatmålen. Fokus kommer att ligga på energieffektivisering i ett större sammanhang.
  • Partnerskap i projekt som är finansierade av Svenska institutet berättar om sitt arbete med energi effektivisering i Östersjöregionen och om projektens resultat.
  • Vi får reda på mer om hur nationella planer och internationella överenskommelser kan fungera som en gemensam grund för att utveckla framtida samarbeten i strukturerade processer.
  • Deltagarna bjuds in att reflektera i grupper och får träffa andra som är intresserade av att främja energieffektivisering i Östersjöregionen inom olika sektorer.

Anmälan

Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på Svenska Institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.