Nationella yrkesfiskekonferensen 2022

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till en konferens för yrkesfiskare den 2-3 juni. Konferensen äger rum på Falkenbergs strandbad.

Konferensen ger er möjlighet att träffa och prata med andra yrkesfiskare från fiskets olika segment. Ni kommer att redan vid anmälan kunna skicka in vilka viktiga frågor ni vill ställa till producentorganisationerna, Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Vi hoppas på två dagar med mycket utbyte och många givande diskussioner.

Anmäl dig senast den 20 maj.