SI Baltic Sea Sessions Innovation

Svenska Institutet bjuder in till en ny tematisk session inom ramen för SI Baltic Sea Sessions. Fokus för sessionen kommer att ligga på platsbaserad och missionsorienterad innovation för hållbarhet i Östersjöregionen.

När: 10 maj 2022 kl 13-15
Var: Zoom

Agenda och information om hur du anmäler dig finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SI Baltic Sea Sessions är ett digitalt initiativ där vi utforskar resultat och lärdomar genom projekt och program som Svenska institutet finansierar i Östersjöregionen.

Svenska institutet planerar att arrangera fyra sessioner årligen på olika teman kopplade till Östersjöregionens utveckling. Varje session behandlar ett specifikt tema och visar upp projekt och initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i regionen. Under varje session kommer vi också att öppna upp för reflektioner och dialog som förhoppningsvis kan ge framtida kontakter.

Vid detta tillfälle är temat innovation.