Utvärdering av investeringsstöden för vattenbruk och beredningsindustri

Lunchseminarium torsdagen den 8 september kl. 12.00 - 12.45.

I det svenska havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet för företag att söka stöd för investeringar inom vattenbruk och beredning av fiskprodukter. Syftet med stödet är att främja investeringar som främjar konkurrenskraft, sysselsättning och en hållbar utveckling av sektorerna. Inom vattenbruket ges även startstöd för att underlätta för nya entreprenörer att starta vattenbruksföretag.

I en ny utvärderingsrapport har Agrifood Economics Centre analyserat effekterna av dessa stöd. På lunchseminariet den 8 september kommer de att presentera vad stöden har för ekonomiska effekter i de företag som har fått stöd. De undersöker bland annat vad som har hänt med företagens produktivitet, produktionsvärde och sysselsättning.

Läs mer och anmäl dig på Landsbygdsnätverkets webbplats. Länk till annan webbplats.