Programkonferens Östersjöprogrammet

19-20 oktober är det dags för en program och lanseringskonferens inom Östersjöprogrammet - Missa inte den!

Är du intresserad av Interreg Östersjöprogrammet?

Missa då inte denna konferens som kommer att ge dig möjligheter att bla utöka dina nätverk, lära dig om tidigare projektens prestationer och få en chans att prata om visioner för att bygga innovativa, vattensmarta och klimatneutrala samhällen med andra.

Du har möjlighet att träffa representanter för övervakningskommittén, förvaltningsmyndigheten/gemensamma sekretariatet samt politikområdessamordnare för EU:s strategi för Östersjöregionen.

Information kring kommande finansieringsmöjligheterna samt en gedigen mängd inspiration om hur du kan utveckla dina projektidéer.

Registerering och Agenda finner du här Länk till annan webbplats.