Landsbygdsveckan

Landsbygdsveckan kommer äga rum den 2-7 maj 2023. Genom att samlas till en gemensam plattform vill Landsbygdsveckan öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med.

Webbplatsen Landsbygdsveckan.se Länk till annan webbplats. är navet där alla arrangemang presenteras och där du kan hitta tips och inspiration.

Initiativtagare till Landsbygdsveckan är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.