Konferens om att främja samarbete mellan Östersjöregionen och Ukraina

8 december 2022, kl 09:30 - 12:00, Online

Välkommen till en onlinekonferens som utforska hur makroregionala strategier, såsom EU:s strategi för Östersjöregionen, kan främja nya samarbeten mellan aktörer i Östersjöregionen och i Ukraina.

Konferensen arrangeras av Statsrådsberedningen, i egenskap av nuvarande ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR), i samarbete med Svenska institutet.

Datum: 8 december 2022

Tid: kl. 09.30-12.00

Läs mer om programmet och registrera dig här: https://si.se/en/events-projects/fostering-sustainable-cooperation-between-the-baltic-sea-region-and-ukraine/ Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdatum 6 december 2022