Get Ready! Nordsjöprogrammet

8 februari 2023, Husum Tyskland

Detta är ett evenemang för dig som vill ansöka om finansiering i kommande utlysning 3 i Nordsjöprogrammet 2021-2027.

Dagen kommer att vara en heldags nätverksevent med tid och utrymme för dig att presentera både projektidéer och träffa potentiella projektpartners.

Dagen kommer också att innehålla information kring ansökningsprocessen, från programregler till att säkerställa att ditt projekt har en "röd tråd" från mål till utdata/resultat. Dessutom kommer programmet att dela med sig av erfarenheter från utlysning 1 och 2.

Evanemanget är gratis.

Mer information och registrering hittar du här. Länk till annan webbplats.