Årskonferens Norra Periferin och Arktis

8 november 2023

Programmets årskonferens kommer att genomföras mellan 7-9 november 2023 i Skellefteå.

De senaste åren har norra Europas perifera områden blivit attraktiva regioner för större eller mindre gröna och digitala investeringar.

Nya möjligheter för människor och samhällen har öppnats i annars glesbefolkade regioner. Samtidigt som nya möjligheter tillkommer försvinner vissa arbeten och flera arbetsområden blir svåra att tillsätta med ny personal. Detta skapar en obalanser och många utmaningar för flera regioner och samhällen.

Årskonferensen för Norra Perifieri och Arktis programmet kommer att titta på hur samarbetsprojekt i programområden kan stödja omskolning, attrahera och behålla den arbetskraft som behövs.

Mer information och registrering till årskonferensen finner du här. Länk till annan webbplats.