Börja dagen med en föreläsning om klimat­omställning!

Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet. Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie onsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj.

EU:s regionalfond står inför en ny programperiod och vi vill inspirera och samtala kring hur vi arbetar vidare på bästa sätt mot ett koldioxidsnålt samhälle. Därför har vi bjudit in sju inspirerande föreläsare som på det här sättet får tillfälle att ge sina perspektiv.

Varje föreläsning livesänds från Klimatsynk.se Efter föreläsningen har du möjlighet att delta i ett samtal och en frågestund som leds av moderator. Föreläsningen spelas in så att du kan ta del av den även i efterhand.

Föreläsning 5

Vägen mot fossilfrihet genom färdplanerna – vad behöver göras, när och av vem?
Ebba Willerström Ehringer, Fossilfritt Sverige

Tid

9 juni 8.30-9.45

Plats

Webbsändning på Klimatsynk.se Länk till annan webbplats.

Anmälan

Ingen anmälan behövs

Kontakt

Helena Tsiparis, Tillväxtverket
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Klimatsynks föreläsningsserie

Här kommer några datum att lägga in i kalendern så länge, listan fylls på efter hand!

12 maj - Morgondagens hållbara transporter- plus eller minus på grund av pandemin- Christer Ljungberg, VD Trivector

19 maj - Kommer elen räcka – kapacitetsbrist i elnäten
Yvonne Ruwaida, Projektledare CoordiNet- Vattenfall Eldistribution

26 maj - Näringslivets omställning och cirkulär ekonomi
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

2 juni - Gröna given, pandemin och EU:s återhämtningspolitik
Mats Engström, senior rådgivare med inriktning på miljö och näringslivspolitik på Svenska Institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

9 juni - Vägen mot fossilfrihet genom färdplanerna – vad behöver göras, när och av vem?
Ebba Willerström Ehringer, Fossilfritt Sverige

16 juni - Förnybar energi och vätgasens möjligheter och utmaningar
Karin Byman, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)