Vad är URBACT?

Nu finns det en broschyr som på ett kort och enkelt sätt förklarar detta!

URBACT är europeiska städers program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling.

Är du intresserad och vill veta mer om URBACT finns det nu en mycket enkel översikt som i korthet berättar hur din stad eller organisation kan bli involverad och skapa nätverk med andra städer över hela Europa för att lösa gemensamma utmaningar.

Broschyr om URBACTPDF

Tillväxtverket är nationell URBACT kontaktpunkt i Sverige och du kan kontakta Lorraine Jonis (Tel 08-681 65 88), eller Niels Boye (Tel 072 526 97 85), om du vill ha mer information om URBACT programmet.

Hemsida: www.urbact.eu/urbact-i-sverigelänk till annan webbplats

facebook: URBACT Sverige

twitter: @URBACT_SE