Kommissionen hjälper regioner att bygga upp motståndskraftiga ekonomier i en tid av globalisering

Kommissionen planerar att starta två pilotprojekt för att hjälpa regioner att bli konkurrenskraftiga genom smart specialisering.

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn.

Om regionerna i EU ska kunna modernisera ekonomin måste EU ge dem resurser och hjälpa dem att skapa ett mervärde. Då behövs innovation, digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och ökad kompetens.

Pilotprojekt inom smart specialisering

Kommissionen la i juli fram nya insatser om hur de ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (" smart specialisering") och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

Initiativet för smart specialisering infördes i alla regionalpolitiska program 2014 och har visat sig ge resultat. Kommissionen har för avsikt att dra nytta av dessa positiva erfarenheter och starta två pilotprojekt:

  • Riktat stöd till särskilda utmaningar i regioner vars industri befinner sig i omvandling: Vissa av dessa regioner kan på eget initiativ samarbeta med kommissionens experter för att öka innovationskapaciteten, undanröja investeringshinder, se till att deras invånare har de rätta kunskaperna och förbereda för förändringar inom industrin och i samhället, utgående från sina strategier för smart specialisering.
  • Interregionala innovationspartnerskap med stöd från EU-fonder: Syftet med detta pilotprojekt, där man inspirerats av framgången med Vanguard-initiativet, är att kartlägga och öka antalet stödberättigande interregionala projekt som kan skapa europeiska värdekedjor på prioriterade områden som stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, uppkopplad rörlighet och avancerad tillverkning.

Samtidigt kommer kommissionen att öka sina insatser för att hjälpa medlemsländerna att undanröja de återstående hindren för tillväxt och skapa ett gynnsamt företagsklimat. Särskild uppmärksamhet bör ägnas kvaliteten och öppenheten inom den offentliga forskningen, samarbetet mellan företag och universitet och anpassningen av den lokala kompetensen till marknadens behov med hjälp av kommissionens stödinsatser.

Vad händer nu?

Inbjudan att anmäla intresse för pilotprojekt i regioner vars industri befinner sig i omvandling kommer att publiceras i höst. De interregionala partnerskapen kommer att inrättas under 2017 och genomföras under 2018.

Läs mer på EU kommissionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster