Genomförandet av ESI- fonderna- vad har 278 miljarder euro resulterat i? 

Genomförandet av programmen under perioder 2014–2020 har nu kommit igång på allvar. Nu offentliggörs en rapport som lyfter fram vad de fem EU-fonderna har uppnått sedan början av finansieringsperioden.

I oktober 2017 hade nästan hälften av de Europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) budget för 2014–2020 lagts på konkreta projekt. I siffror innebär detta 278 miljarder euro som har gått till cirka 2 miljoner projekt.

– Antalet projekt som finansieras av EU fördubblades inom bara ett år, vilket visar att vi nu har nått marschfart i genomförandet, säger Corina Crețu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik. De europeiska struktur- och investeringsfonderna är i fullt bruk och kommer hjälpa EU in i nästa decennium.

- De europeiska struktur och investeringsfonderna har en avgörande roll när det gäller att stärka den inre marknaden, säger vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. De hjälper våra ekonomier att växa samt skapar nya jobb och innovation i Europa. Att blanda strukturfonderna och Europeiska fonden för strategiska investeringar gör det också möjligt att finansiera mer riskfyllda men ändå lovande projekt. Jag vill uppmuntra projektansvariga att överväga detta alternativ.

Några viktiga resultat inom ESI- fonderna till och med 2016

 • Nästan 793 500 företag har mottagit stöd från fonderna, vilket beräknats ha skapat ungefär 154 000 nya jobb
 • 7,8 miljoner människor har redan fått hjälp att hitta arbete eller bredda sin kompetens
 • Den biologiska mångfalden på 23,5 miljoner hektar jordbruksmark har förbättrats
 • 2 miljoner projekt har fått EU- finansiering för att skapa tillväxt, jobb, bevara miljön och förbättra medborgarnas vardag
 • 15 miljarder har investerats i forsknings- och innovationsprojekt
 • 3,5 miljarder har investerats i projekt för att förbättra tillgången till bredband
 • 16,5 miljarder har investerats i projekt som jobbar med social integration

Strategisk rapport om genomförandet av ESI- fonderna

Alla resulten presenteras i rapporten "2017-års strategiska rapport om genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna" som finns på EU- kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns även en kortversion av rapporten i form av ett Faktablad där du kan se de viktigaste resultaten.

Vad är ESI- fonderna?

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

I Sverige finns följande fyra ESI-fonder:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
 • Europeiska socialfonden, ESF
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU
 • Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF

Var och en av fonderna har sin särskilda inriktning
Regionala utvecklingsfonden stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske.

 Läs mer i broschyren Fyra EU- fonder utvecklar SverigePDF