Integration av migranter: EU-kommissionen presenterar verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder

EU-kommissionen presenterar en verktygslåda som ska hjälpa nationella och regionala myndigheter att arbeta fram strategier och projekt för integration av migranter och se vilka EU-medel som finns tillgängliga.

Syftet med verktygslådan är att under den nuvarande budgetperioden 2014–2020 bidra till upprättandet av lokala integrationsstrategier med stöd av EU-medel som används i synergi.

I verktygslådan identifieras fem prioriteringar för en helomfattande, effektiv och långsiktig integrationsstrategi: mottagning, utbildning, sysselsättning, boende och tillgång till offentliga tjänster. Vidare räknas de största utmaningarna inom dessa prioriteringar upp, tillsammans med lämpliga stödåtgärder som var och en matchats med en passande EU-fond.

När det exempelvis gäller utbildning kan olika EU-fonder användas tillsammans för att skapa mer inkludering och mindre segregering i skolorna. Uppgraderade och tillgängliga anläggningar kan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Europeiska socialfonden (ESF) och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) kan ge stöd för särskild utbildning för att hantera avhopp från skolan, och fonden Fead kan ge bistånd till elever som har det dåligt ställt.

EU:s länder och regioner har ett brett utbud av EU-finansieringsinstrument till sitt förfogande som kan stödja olika typer av projekt på integrationsområdet – från språkundervisning och hälso- och sjukvård vid ankomsten till hjälp med att hitta jobb, boende och en plats i samhället. Detta innefattar finansiering genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) eller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead).

Kommissionens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verktygslåda för utnyttjande av EU-fonder för integration av migranterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster