Klart med ryskt deltagande i Interreg Baltic Sea Region

Det finansiella avtalet mellan Ryssland, EU- kommissionen och förvaltande myndighet för Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) har äntligen skrivits under. Detta innebär att ryska projektaktörer nu kan delta i samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

Enligt det finansiella avtalet avsätter EU- kommissionen 4,4 miljoner euro från Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) till Interreg Baltic Sea Region för att ryska aktörer ska kunna delta i projekten. Motsvarande öronmärker Ryssland 4,4 miljoner euro till programmets budget.

Detta innebär en långsiktig lösning på ryskt deltagande i samarbetsprojekt inom programmet.

Läs mer om beslutet på Interreg Baltic Sea Regions webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

interreg baltic sea region