Vad är Interreg Europe?

Hur fungerar egentligen ett interregionalt samarbetsprojekt? Vem drar nytta av av dessa samarbetsprojekt och hur?

Dessa och många andra frågor besvaras i en kort film som Interreg Europe har tagit fram. Här beskriver de var programmet innebär och hur regioner kan ta del av EU- samarbetet.

Filmen hittar du på Interreg Europes webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

interreg europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling.