10 saker att veta om transnationellt samarbete

Vill du veta varför länder ska samarbeta för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem? Vad är mervärdet för ditt land och din region med att samarbeta över gränser?

Dessa frågor och mycket mer får du svar på i dokumentet "10 saker att veta om transnationellt samarbete".PDF

Genom ett antal olika projektexempel från hela EU förklaras resultaten av arbetet inom EU:s sammanhållningspolitik. Europa är rikt och mångsidigt vilket dessa exempel visar, men trots det framgår det att fördelarna med transnationellt samarbete är detsamma oavsett var du befinner dig i EU.  

I dokumentet "Things to know about transnational cooperation in the Baltic Sea Region"PDF har tre av de 10 budskapen valts ut tillsammans med ytterligare 6 projekt för att illustrara samarbetet i Östersjöregionen.

Bakom dokumenten står Interreg-programmen som finansierar transnationellt samarbete.