Ny utlysning: Finansiering för att inkludera ett tredje land i ditt EU-projekt

Deltar din organisation i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen? Vill ni samarbeta med aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland?

Svenska institutet öppnar en utlysning inom stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Ryssland i pågående projekt. Det handlar både om EU-finansierade projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk.

Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

Information kring utlysningen

  • Utlysningen stänger 17 april 2018 kl. 15.00.
  • Huvudsökande måste vara baserad i Sverige
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
  • Ett projekt kan pågå som längst två år
  • Ansökningsbelopp: maximalt 350 000 SEK för ett år och maximalt 700 000 SEK för två år.

Stödberättigade programländer

  • Sverige (som huvudsökande)
  • Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland (som tredjeland som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet)

Vill du veta mer?

På Svenska institutets webbplats finns det mer information om finansieringen på sidan Tredjelandssamverkan i Östersjöregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här hittar du information om hur du ansöker om stöd.

Kontaktpersoner på Svenska Institutet:

Annika Claesson, handläggare, +46 8 453 78 58, annika.claesson@si.se

Katrine Larsen, handläggare, +46 8 453 79 62, katrine.larsen@si.se

Camilla Wristel, programansvarig, +46 8 453 79 67, camilla.wristel@si.se