15 miljoner euro från South Baltic-programmet för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft

Vid beslutsmötet på Bornholm i Danmark den 24 april 2018 bifölls 10 projekt totalt 15 miljoner euro av interreg South Baltics övervakningskommitté.

Lista över svenska partners/associerad partner i projekt som fick bifall i 5:e utlysningen

SB WELL – Huvudpartner: Linnéuniversitetet. Projektpartner: Energikontor Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar.
Associerad Partner: Ölands Turism, Borgholms kommun, Kalmarsund Promotion.

ArchoBalt – Projektpartner: Lunds Universitet/Uppåkra järnålderutgrävning.

South Baltic Manors – Projektpartner: Music at Skärva, Cultural Association Christinas Vänner.
Associerad Partner: Visit Blekinge, Karlskrona kommun, Blekinge museum.

Coastal Biogas – Projektpartner: Baltic Energy Innovation Centre, Lund. Associerad Partner: Biogas Syd, Biogas Association.

WASTEMAN – Projektpartner: Swedish-Polish Sustainable Energy Platform at Lund University.

Connect2SmallPorts – Projektpartner: BTH, Karlskrona kommun. Associerad Partner: Blue Science Park, NetPort Science Park.

Parking Gets Smart – Projektpartner: Växjö kommun. Associerad Partner: Region Blekinge, Swedish Parking Association/SwePark.

SB Bridge – Projektpartner: Länsstyrelsen Skåne.  Associerad Partner: SEA-U Marine Science Centre.

Kommande utlysning Interreg South Baltic

Programmets nästa utlysning öppnar 1 oktober - 18 december 2018.  90 miljoner kronor finns kvar att sökas. Gröna miljö- och transportlösningar efterlyses främst men även projekt inom utbildning.

Mer information finns på Interrg South Baltic- programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

sb

Vad är Interreg South Baltic?

Interreg South Baltic programmet prioriterar grön och blå (maritim) lösningar som främjar hållbar tillväxt inom näringsliv, turism, transport, miljö samt arbetsmarknad då det syftar till ökad tillväxt genom internationellt samarbete i södra Östersjöområdet. Det innebär sydöstra Sverige (Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne) och 20 kustregioner i  Danmark, Polen, Litauen och Tyskland.

Projekt omfattar i snitt 10-15 miljoner kronor och drivs i ca tre år i nära samverkan inom ett partnerskap bestående av aktörer från minst två länder. EU-stödet är på 75 % för svenska och danska aktörer och 85 % för övriga.