Energimyndigheten utlyser stöd för medverkan i EU- projekt

I utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt. Utlysningen är totalt på ca 41 miljoner kronor.

Det kan gälla till exempel projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol och stålforskningsfond, Interreg, Life eller den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Utlysningens syfte är att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt.

Vem kan ansöka?

Utlysningen riktar sig till aktörer som har ansökt om EU-projekt som bidrar till omställningen av energisystemet och blivit inbjudna att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ligga inom Energimyndighetens verksamhetsområde.

När kan du ansöka?

Utlysningen som sträcker sig mellan 2018–2020, är öppen löpande och stänger klockan 12 följande datum under 2018: 5 juni, 12 september, 12 december.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster