Norra Sverige i topp i antal Interreg-samarbeten för att stödja små och medelstora företag

De tre nordligaste länen och Stockholm har flest Interreg-projekt som främjar företagens konkurrenskraft. Interreg finansierar internationella samarbeten mellan regioner och kan vara ett verktyg i länens arbete för en ökad export.

Diagram Interregprojekt SMF

Antal godkända Interreg-projekt per län inom ”Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (SMF)”. Siffror från april 2018

Statistiken i diagrammet ovan visar att Jönköping, Södermanland och Halland saknar pågående Interreg-projekt inom temat ”Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag”. Gotland (3 projekt) sticker ut med förhållandevis många samarbeten om statistiken fördelas per capita. Skåne är det län där det drivs totalt sett flest Interreg-projekt (80 st) sett till samtliga tematiska områden, men endast två av dessa projekt sker alltså inom temat "Ökad konkurrenskraft hos SMF".

Totalt omfattar enbart de svenska partnerbudgetarna för projekten inom ”Ökad konkurrenskraften hos små och medelstora företag” mer än 210 miljoner svenska kronor.

Några projektexempel

Norrbottens handelskammare använder Interreg-finansiering tillsammans med Oulu stad (Finland) i projektet ”Nordic Business Support”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Projektet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att bland annat skapa nya gränsöverskridande kluster.

Länsstyrelsen Östergötland driver projektet ”SUPER”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med regioner i åtta andra europiska länder för att främja exporten hos miljöteknikföretag. De arbetar även för att få regionala policys att stödja små och medelstora företags internationella kommersialisering av eko-innovationer.                        

Olika förutsättningar i olika län

Vilka möjligheter en organisation har att delta i Interreg eller arbeta med temat ”Ökad konkurrenskraft hos SMF” varierar mellan länen.

I de flesta Interreg- programmen är specifika geografiska områden utpekade. Till exempel så har inte Jönköpings län tillgång till något gränsregionalt Interreg-program, vilket övriga län i Sverige har. Detta påverkar såklart därmed möjligheten att driva projekt inom detta tematiska område.

Tillgången till anslag som kan användas för medfinansiering varierar också mellan länen och påverkar därmed möjligheten för projektverksamhet.

Inom vilka Interreg-program kan man arbeta med temat "Ökad konkurrenskraft för SMF"?

7 av 14 Interreg-program som Sverige deltar i har finansiering för arbete med små och medelstora företag, bland annat Interreg Europe som samtliga svenska län har tillgång till. Vilket dessa program är hittar du enklast genom att klicka på fliken "Hitta finansiering" och sedan filtrera på målet "Konkurrenskraft hos små och medelstora företag".

Även inom andra tematiska mål kan man arbeta med att utveckla och förbättra förutsättningar för SMF på olika sätt, kopplat till exempelvis innovation och miljö.