Anmälan URBACT City Festival 2018 har nu öppnat

Den 13–14 september samlas stadsplanerare, politiker och experter i Lissabon (Portugal) för att arbeta tillsammans och diskutera resultaten från de 20 Action Planning Nätverken samt markera programmets 15-års födelsedag och städarnas utökade roll som drivande för förändringar i Europa. Anmäl dig nu!

interreg urbact


Under detta tvådagars evenemang kommer du få ta del av berättelser om stadsomvandlingar som grundar sig i URBACT-samarbetet samt lyfta fram goda exempel som visar på städers kapacitet att driva förändring och utveckling.

Deltagare på URBACT City Festival kommer få möjligheten att lära sig direkt från över 200 städer med utvecklade och beprövade resultat från den första gruppen av URBACT-nätverk.

Under evenemanget kommer det hållas presentationer, studiebesök runt om i staden, workshops, vandringar, paneldiskussioner samt spontant nätvärkande. Festivaldeltagarna kommer att få ta del av de viktigaste trenderna som kan utgöra inspiration till förändringar i den egna staden.

Anmälan

Mer information och anmälan hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vad är URBACT?

URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz.

Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer.

Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande tillväxt.