Regional utveckling och sammanhållning efter 2020 - vad vill EU gällande Interreg?

EU- kommissionen lade i början av maj 2018 förslag om en ny flerårsbudget för åren 2021 - 2027. Även förslag till nya förordningar baserat på budgeten kom i slutet på maj.

Förslaget innebär bland annat att EU vill stödja mer samarbete över gränserna då det inom de regionala programmen kommer vara möjligt att använda delar av sina anslag för att finansiera projekt var som helst i EU tillsammans med andra regioner. På så vis integreras Interreg-programmens mervärde i alla sammanhållningspolitiska program.

För Interreg-programmen är de viktigaste nyheterna i förslaget:

  1. Starkare fokus på institutionellt samarbete och gemensamma offentliga tjänster
    För att förbättra livskvaliteten för de 150 miljoner människor som bor i EU:s gränsregioner vill kommissionen få bort kvarvarande hinder för gränssamarbete. Det ska bland annat bli möjligt att tillämpa ett lands regler i ett angränsande land för vissa tidsbegränsade projekt eller åtgärder. Exempel på resultat är mer transportinfrastruktur eller vårdinrättningar över gränserna.
  2. Skapa nya europeiska innovationskluster
    Utöver möjligheten för regionerna att utveckla gemensamma projekt inom sina egna program omfattar sammanhållningspolitiken för 2021–2027 interregionala innovationsinvesteringar, ett verktyg som inspirerats av Vanguardinitiativet och 2014–2020 års pilotprojekt om interregionala innovationspartnerskap.

    Regioner med liknande förutsättningar för smart specialisering ska få mer ekonomiskt stöd för att kunna samarbeta och involvera fler beslutsfattare, forskare, företag och andra innovationsaktörer.

Vad händer nu?

Nu ska förslagen förhandlas av medlemsstaterna. Enligt kommissionens plan ska förhandlingarna slutföras innan EU- valet i maj 2019.

Läs mer om förslaget till EU:s långtidsbudget 2021 - 2021

EU- kommissionens webbplats om regionalpolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hålla dig uppdaterad vad som händer gällande kommande långtidsbudget.

EU- kommissionen har tagit fram ett faktablad med frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring de förslag som kommit gällande framtida sammanhållningspolitiken i EU.

Förslagen på förordningar kring regional utveckling och sammanhållning 2021 - 2027.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster