Sista chansen att söka projektfinansiering från Interreg Central Baltic

Vid den fjärde och sista utlysningen inom EU-programmet Central Baltic kommer minst 8 miljoner euro att vara tillgängliga för nya projektansökningar.

Projekten ska bestå av minst två organisationer från två av programmets länder. I den fjärde utlysningen kommer endast 5 av programmets 11 målområden vara öppna och möjliga att söka stöd från. Vilka dessa områden är framgår på Central Baltics webbplats.länk till annan webbplats

Tidsplanen för utlysningen

  • Ansökningar kan lämnas in mellan 15 oktober och 16 november 2018.
  • Programmets styrkommitté kommer att fatta beslut om ansökningarna i februari 2019.
  • Tidigast möjliga projektstart är 1 mars 2019.
  • Projekten måste avslutas senast 30 juni 2021.

Är du intresserad av att ansöka och vill veta mer?

Det kommer att arrangeras informationsmöten, skrivarstuga och kommunikationsseminarium den 2 och 3 oktober på Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontaktuppgifter till de svenska kontakpunkterna hittar du här.

central baltic

Vad är Interreg Central Baltic?

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.