Rekrytera bredare - Nytt avsnitt av ESF-podden En Smart Framtid

En Smart Framtid är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till Socialfonden.

I ESF-podden får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser.

Rekrytera bredare

På Skills 360 Hackathon deltog myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans jobba på att hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vad kan den här typen av sammankomster bidra med, ger de det resultat vi önskar och hur kan vi eventuellt skynda på utvecklingen? Det pratar vi om tillsammans med Hedda Lindselius, samordnare Hackaton, Arbetsgivarverket & Marianne Öberg-Håkansson, nationell samordnare på svenska ESF-rådet.