Brittiska projektaktörer kan delta i Interreg även efter Brexit

Även efter Brexit kommer Storbritannien fortsätta finansieringen av EU- program fram till 2020. Detta gäller även i fall det skulle bli ett så kallat ”no deal” scenario.

I juli beslutade Storbritanniens finansdepartement att förlänga de ekonomiska garantierna som ställs till brittiska projektaktörer till att gälla hela nuvarande programperiod dvs fram till 2020.

Det har varit osäkert hur Storbritanniens deltagande i de olika EU- programmen kommer att se ut efter Brexit genomförs 29 mars 2019. Det har tidigare sagts att projekt som beslutats innan Brexit kommer att garanteras stöd under hela projektperioden, men nu har man alltså utökat detta till att gälla projekt som beslutas ända fram till 2020 dvs även efter Brexit.

Att finansieringen fortsätter är goda nyheter för de svenska aktörerna som deltar i Interreg-program tillsammans med Storbritannien. Detta gäller Nordsjöprogrammet, Norra Periferin och Arktis, Interreg Europe, Espon samt URBACT.

Läs hela uttalandet från Storbritanniens finansdepartement: Funding from EU programmes guaranteed until the end of 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster