Stort svenskt deltagande i nya projekt för att utveckla Östersjöregionen

Svenska aktörer deltar i 21 av de 31 projekt som beviljades att få finansiering av Interreg Baltic Sea Region. Det är ett bra betyg då det är hård konkurrens om EU- stödet.

interreg baltic sea region

Förra veckan träffades Interreg Baltic Sea Regions övervakningskommitté för att prioritera bland de projektansökningar som inkommit i den senaste utlysning.

Totalt hade 112 projektansökningar inkommit, varav 31 projekt till slut prioriterades för att få finansiering från programmet. Av dessa är det alltså svenskt deltagande i 21 projekt, med totalt 40 svenska organisationer.

Samtliga projekt har som mål att på olika sätt utveckla Östersjöregionen genom samarbete mellan länder inom områdena innovation, förvaltning av naturresurser och hållbar transport.

Ett av projekten som godkändes, GRASS, leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har deltagare från fem andra länder. Projektet handlar om utveckling av algodling där man bland annat vill öka kunskapen hos offentliga aktörer kring de ekologiska fördelarna med att odla, skörda och använda alger.

En fullständig lista över vilka projekt som prioriterades hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läget i programmet

I och med att call 3 nu har avslutats och beslutats så är i princip hela programmets budget uppbokad och det kommer med största sannolikhet inte bli fler större utlysningar.

diagram godkända projekt baltic sea region

Tillsammans med de nyligen godkända projekten finns det nu totalt 105 pågående projekt inom programmet. Svenska aktörer deltar i närmare 80 % av projekten.


Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.