Kompetensförsörjning inom svensk industri - avsnitt 22 av ESF-podden

En Smart Framtid är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till Socialfonden.

Kompetensförsörjning inom svensk industri

Tillverkningsindustrin i Sverige står idag för ca 20 % av vår BNP och 77 % av landets export och är fortfarande stark och viktig för vår konkurrenskraft och vår ekonomiska tillväxt.

Men hur kommer det sig att matchningsproblemen är så stora trots att vår kompetensnivå är så hög? Och hur ser framtiden inom tillverkningsindustrin ut? Det pratar vi om i veckans avsnitt av En Smart Framtid.

Medverkar gör Marie Nilsson, ordförande för IF Metall och Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid BTH, KTH samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum.