Nya arbetstillfällen inom livsmedelsproduktionen - avsnitt 23 av ESF-podden

En Smart Framtid är Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till våra områden.

Nya arbetstillfällen inom livsmedelsproduktionen

2017 beslutade Riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad.

Redan i dag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Enligt en rapport från LRF så beräknas det skapas 40 000 nya jobb under den kommande 5-årsperioden.

Europeiska socialfonden har nu gjort en utlysning för att kartlägga behovet av nya jobb inom jordbruk och livsmedelsförädling. Samtidigt har vi globala utmaningar, klimatförändringar och våra mål i agenda 2030 att leva upp till där vår matproduktion är både en del av problemet och lösningen.

Detta pratar vi om i veckans avsnitt med Thomas Bertilsson, enhetschef äganderätt och näringspolitik på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Ingmar Paulsson, senior rådgivare, Svenska ESF-rådet.